Екстерна веб форма

Добредојдовте на екстерната веб форма на Рош Македонија наменета само за здравствени работници. Веб формата Ви овозможува директно да поставите прашање до Одделот за медицински информации кој за Вас може да обезбеди детални одговори подготвени врз принципите на медицина базирана на докази како: прегледи на научна литература; селекција на научни публикации за нашите лекови и услуги; најнови резултати од клиничките студии со лекови на Roche. Доколку сакате да поставите прашање Ве молиме пополнете ја формата подолу.

Забелешка: Личните податоци кои ќе ги внесете, а се во врска со ова барање ќе бидат задржани во безбедна база на податоци и може да бидат пренесени на сервер кој е лоциран во САД. Истите ќе се користат само при одговарањето на Вашето прашање и/или за извештаи доколку се побарани со закон или од страна на регулаторни власти. Доколку преферирате Рош да не ги чува Вашите лични податоци, Ве молиме информирајте не.

Вашиот одговор би сакале да го добиете по:

@
 

2012 © Roche